ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10/01/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, ερωτηθείς από δημοσιογράφους και μετά την επιτόπια εξέταση από κυβερνητικό κλιμάκιο των προβλημάτων που δημιουργούν οι συνεχείς βροχοπτώσεις, και οι πλημμύρες του ποταμού Έβρου και την επιδείνωση που παρατηρείται με την επέκταση των πλημμύρων σε νέες εκτάσεις δήλωσε τα εξής:

«Η Κυβέρνηση με τα αρμόδια όργανά της παρακολουθεί από κοντά τις καταστρεπτικές εξελίξεις για τον αγροτικό τομέα στο νομό Έβρου. Έχοντας την εμπειρία των πλημμύρων της άνοιξης του 2005 και τον επιτυχή χειρισμό των τότε προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και η ταχύτατη καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών θα έλθει και πάλι αρωγός και συμπαραστάτης στους πλημμυρόπληκτους της περιοχής. Οι καλλιεργημένες με δημητριακά και άλλα προϊόντα γεωργικές εκτάσεις που έχουν κατακλυσθεί από τα νερά φτάνουν τα 50.000 στρέμματα περίπου όσα και την άνοιξη του 2005. Τότε καταβλήθηκαν ως αποζημίωση περίπου 4 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Για την αποζημίωση των φετινών ζημιών έχει εξασφαλισθεί το ποσό που θα απαιτηθεί. Οι αποζημιώσεις και πάλι θα καταβληθούν εντός τριμήνου από της υποβολής των δηλώσεων μετά την απόσυρση των νερών και ίσως ταχύτερα.

Για δε τις ζημιές στο φυτικό, το πάγιο και το έγγειο κεφάλαιο που εμπίπτουν στα προγράμματα ΠΣΕΑ θα υποβληθεί έγκαιρα το σχετικό πρόγραμμα στην Ε.Ε. προς έγκριση και θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν οι οικονομικές  ενισχύσεις-αποζημιώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ του απαιτούμενου παλαιότερα».  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10/01/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην Τουρκία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, αφού έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα στη χώρα μας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σχέδιο Δράσης (Επείγουσας Επέμβασης) που ισχύει με έγκριση της Ευρ. Ένωσης από το Νοέμβριο του 2004 και είναι γνωστό στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα εκτός από το εφαρμοζόμενο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης για τη γρίπη των πτηνών έχουν ληφθεί και πρόσθετα εθνικά μέτρα βιοασφάλειας σε συνεργασία και με εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, (διατήρηση οικόσιτων πουλερικών εντός κλειστών χώρων – απαγόρευση πώλησης ζώντων πουλερικών σε λαϊκές αγορές – απαγόρευση πλανόδιου εμπορίου ζώντων πουλερικών κλπ.).

 Το τελευταίο τρίμηνο έχουν ενισχυθεί οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πρόσθετο προσωπικό, εξοπλισμό και υλικά σε ικανοποίηση αντιστοίχων υποβληθέντων αιτημάτων τους για την καλύτερη ενεργοποίησή τους  και συγκεκριμένα:

 1.    Προσλήφθηκαν και απασχολούνται στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων επιπλέον 373 νέοι υπάλληλοι (κτηνίατροι, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής κ. ά.) για να καλύψουν τις τυχόν δημιουργούμενες νέες ανάγκες επιτήρησης και ελέγχων σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 2.   Ενισχύθηκαν τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Χαλκίδας) με επιπλέον 100 νέους υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (κτηνίατροι, χημικοί, βιολόγοι), προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες ελέγχου δειγμάτων.  Έτσι όλα τα δείγματα εξετάζονται άμεσα.

 3.    Εφοδιάστηκαν τα παραπάνω Κτηνιατρικά Εργαστήρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά  (π.χ. αντιδραστήρια) για τον άμεσο έλεγχο των παραδιδομένων δειγμάτων.

 4.    Εντατικοποιήθηκαν οι ρυθμοί δειγματοληψιών, ιδιαίτερα στα άγρια υδρόβια και παρυδάτια μεταναστευτικά πτηνά που φθάνουν στους υδροβιότοπους της χώρας.

 5.     Συγκροτήθηκαν επικουρικά στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. τα Τοπικά Κέντρα Άμεσης Επέμβασης τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με την Κεντρική Ομάδα αντιμετώπισης κρίσης για την γρίπη των πτηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 6.     Έχουν εφοδιαστεί οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. με τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (φόρμες προσωπικού, απολυμαντικά, υλικά δειγματοληψιών).

 7.    Πραγματοποιήθηκαν συνεχείς συσκέψεις (στις έδρες των Ν.Α.) με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης.

 8.    Συγκροτήθηκε και συνεδριάζει ανά τακτά  χρονικά διαστήματα 11μελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί καθηγητές της ιολογίας και παθολογίας των πτηνών.

 9.    Με βάση τα νέα δεδομένα των κρουσμάτων στην Τουρκία και σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων που είχαν σταλεί από τον περασμένο Οκτώβριο απεστάλησαν επικαιροποιημένες οδηγίες για την τήρηση των προβλεπομένων στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης και ιδίως στην απαγόρευση εισαγωγών καθώς και για συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα τόσο των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Ν.Α., όσο και των άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών συναρμόδιων Υπουργείων.

 Επισημαίνεται ότι πρόσφατα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους κατά την επίσκεψή τους στην χώρα μας για την πιστή εφαρμογή του Σχεδίου Επείγουσας Επέμβασης και τη λειτουργία των διαπιστευμένων ελληνικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

 Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρ. Επιτροπή, τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Μ. Κυπριανού, τους συναρμόδιους Υπουργούς και Υπουργεία Εσωτερικών Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας για την  καλύτερη συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς τους παράγοντες (ιατρούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς, λιμενικούς) ώστε αν χρειαστεί να ληφθούν και επιπλέον ενδεικνυόμενα μέτρα.

 Με ψυχραιμία και ετοιμότητα παρακολουθούμε το πρόβλημα που εμφανίστηκε στη γείτονα χώρα και διαβεβαιώνουμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας μας σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή της Ευρ. Ένωσης θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα όταν και αν χρειαστεί.»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12/01/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την προεδρία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., συγκαλείται αύριο, στις 09:00 π.μ., στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύσκεψη με την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Δ/νσεων) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη γενικότερη προετοιμασία και εγρήγορση λόγω των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών στην Τουρκία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13/01/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη σημερινή σύσκεψη, υπό την προεδρία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού κ. Αλέξανδρου Κοντού, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιου Βεζυργιάνη, των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.κ. Κώστα Σκιαδά και Χρήστου Αυγουλά και εκπροσώπων της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) κ.κ. Ιωάννη Μίχα Νομάρχη Πειραιά, Δημητρίου Δράκου Νομάρχη Μεσσηνίας, Λουκά Κατσαρού Νομάρχη Λάρισας, Προκόπη Σιβένα Νομάρχη Πέλλας, Παναγιώτη Δημητρόπουλου Νομάρχη Ηλείας, επιβεβαιώθηκε η συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις συναρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες κοινές δράσεις και πρόσθετα πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που αποφασίσθηκαν. Συμφωνήθηκε να παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις, με ψυχραιμία και εγρήγορση.

Υπενθυμίζεται ότι ενισχύθηκαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο με 373 πρόσθετους κτηνιάτρους και υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων και καλύφθηκαν ανάγκες σε πρόσθετο εξοπλισμό και μέσα, καθώς επίσης ενισχύθηκαν τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με επιπλέον 100 νέους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων για να έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης αυξημένων αναγκών ελέγχων των δειγμάτων.

Επισυνάπτεται Συνοπτικό Μνημόνιο Ενεργειών.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13/01/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για τη γρίπη των πτηνών με εκπροσώπους της ΕΝΑΕ ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Μπασιάκος προέβη στις εξής δηλώσεις:

«Κατά τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της ΕΝΑΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιβεβαιώθηκε η συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες υπάγονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής ,ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .Εκτιμήθηκαν οι ανάγκες σε προσωπικό και μέσα, επιβεβαιώθηκε ότι έχουν καλυφθεί πολλές ανάγκες το τελευταίο τρίμηνο, με 373 κτηνίατρους και υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων και με 100 πρόσθετους κτηνιάτρους στα κτηνιατρικά εργαστήρια, αρμοδιότητος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα βρισκόμαστε σε στενή επαφή ώστε να αντιμετωπίσουμε όποιο πρόβλημα προκύψει λόγω της εκδήλωσης της νόσου των πτηνών στη γειτονική χώρα και ακριβώς αυτή η συνεργασία θα εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Δημοσιογράφος: κ. Υπουργέ αυτοί οι διορισμοί θα καλύψουν τις ανάγκες ειδικά στις παραμεθόριες επαρχίες ;

Υπουργός: Υπάρχουν σε εξέλιξη διαγωνισμοί που προωθούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις , υπάρχει κάλυψη κενών με εκτάκτους και πρόσθετες ανάγκες οι οποίες θα επιβεβαιώνονται στο προσεχές διάστημα, θα καλύπτονται με εποχικό προσωπικό που έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δημοσιογράφος: Ο κ. Μίχας έκανε λόγο και για ελλείψεις τεχνικών υποδομών, ειδικότερα στα νησιά .

Υπουργός: Υπάρχουν ορισμένα θέματα εφοδίων και υλικών τα οποία μπορούν να καλύψουν και μόνες τους οι Νομαρχίες και προφανώς τα αρμόδια υπουργεία θα καλύψουν το οικονομικό μέρος , βέβαια υπάρχουν και ανάγκες σε μηχανήματα και αυτοκίνητα, που θα καλυφθούν και αυτές σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τα συναρμόδια υπουργεία.

Δημοσιογράφος: Σχετικά με τις υπερωρίες των κτηνιάτρων τι θα κάνετε ;

Υπουργός: Όπως ξέρετε πληρώνουμε υπερωρίες προγενέστερων ετών και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και ανάγκες υπερωριών που θα προκύψουν στο προσεχές μέλλον.

Δημοσιογράφος: Όσον αφορά στην πληροφόρηση του κόσμου ;

Υπουργός: Υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης το οποίο ισχύει από το Νοέμβριο του 2004 και έχει κοινοποιηθεί επανειλημμένως και έχει επιβεβαιωθεί και με πρόσθετες εγκυκλίους που εστάλησαν τις τελευταίες ημέρες.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13/01/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο  με τους εκπροσώπους των πτηνοτρόφων για τη γρίπη των πτηνών, ο Υπουργός έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Είχαμε μία ακόμη σύσκεψη  με τους εκπροσώπους των πτηνοτρόφων, αναλύσαμε την κατάσταση και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως τώρα από το Υπουργείο Απασχόλησης , ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές  για τη στήριξη μισθών των εργαζομένων και ως προς τη λήψη μέτρων του Υπουργείου Οικονομίας συμβατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση,  για τη στήριξη του κλάδου. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τα προϊόντα από οργανωμένες πτηνοτροφικές μονάδες είναι απολύτως ασφαλή, και λόγω των ελέγχων που γίνονται πριν και μετά τη σφαγή,  και λόγω της υποδειγματικής λειτουργίας που επιβεβαιώνεται από όλους. Άρα δεν έχει κανείς πρόβλημα να καταναλίσκει άφοβα τα προϊόντα που προέρχονται από  οργανωμένα πτηνοτροφεία . Και όλη αυτή η διόγκωση ενός  προβλήματος  που δεν υπάρχει οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα τον κλάδο  και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο».

Επισυνάπτονται τρεις  σελίδες .


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα

FAX: 210-3233027

Πληροφορίες:

Θ. Παπασημακοπούλου

Τηλ. 210-3223521/417

 

 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2006

Α. Π.: οικ.194

ΠΡΟΣ: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

του Κράτους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Περιφέρειες του Κράτους

α) Γενικούς Γραμματείς

β) Δ/νσεις Αυτ/σης και Αποκ/σης

Έδρες τους

γ) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης

στους Νομούς

2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Πανεπιστημίου 37

Τ.Κ. 10672

3. Ελεγκτικό Συνέδριο

Μεσογείων 14-18

4. ΑΣΕΠ

Πουλίου 6

Τ.Κ. 11523

5. ΣΕΕΔΔ

Συγγρού 60

Τ.Κ. 11742

6. ΚΕΔΚΕ

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8

Τ.Κ. 10 678

7. ΕΕΤΑΑ

Μυλλέρου 73-77

Τ.Κ. 10436

8. ΠΟΕ-ΟΤΑ

Καρόλου 24

Τ.Κ. 104 37

9. ΠΟΠ-ΟΤΑ

Μενάνδρου 26

Τ.Κ. 10 552

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των ΟΑ

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άμεσα η πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες που προκύπτουν από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα.

Για τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις έχει προβλεφθεί να ακολουθείται μία διαδικασία πρόσληψης προσωπικού πιο ταχεία και ευέλικτη, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν και να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Οι προσλήψεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους εξής δύο τρόπους:

 Α. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του ν.3146/2003, η οποία εξαιρείται τόσο της έγκρισης της Επιτροπής της 55/98 ΠΥΣ όσο και της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν.2190/94, αλλά με έλεγχο της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ, για τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού.

Ειδικότερα, για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 • Το οικείο Δημοτικό ή Νομαρχιακό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα σύναψης τέτοιων συμβάσεων εργασίας,

 • Ακολουθεί πρόσληψη του προσωπικού με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (Δήμαρχος ή Νομάρχης)

 • Τέλος, ο φορέας αποστέλλει τον πίνακα των προσληφθέντων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληφθέντων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Β. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση γεγονότων όπως,

α) πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές και παγετοί, ή

β) άλλα γεγονότα, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, και εφόσον ο Νομός ή συγκεκριμένη περιοχή του κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/2004 όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες του άρθρου 38 του ν.2800/2000, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό για μέγιστο χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της 55/98 ΠΥΣ, αλλά ούτε και τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν.2190/94. Και σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία πρόσληψης που περιγράφηκε και για το προσωπικό του άρθρου 6 του ν.3146/2003.

Το ΥΠΕΣΔΔΑ παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφόρηση.

  O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθ. Νάκος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                      

1.Γραφείο κ. Υπουργού

2.Γραφείο κ. Υφυπουργού

3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4.Όλες τις Διευθύνσεις της Κ.Υ. ΥΠΕΣΔΔΑ                 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Α. Α.& Τ. κ. Ευάγγελος Μπασιάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας και σε συνέχεια τόσο των εξελίξεων της νόσου στη γειτονική Τουρκία όσο και των όσων επισημάνθηκαν στη σύσκεψη της 13-1-06 με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Α.Α. & Τ., εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εκπροσώπων της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος:

«ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχετικά με το θέμα της κάλυψης των πρόσθετων αναγκών των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Ν.Α. σε επιστημονικό προσωπικό (κτηνίατροι – τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής) επισημαίνουμε τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό για κάλυψη αναγκών ως εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 27/23Κ/2003 προκήρυξη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α προβλέφθηκε η πρόσληψη 79 κτηνιάτρων μέσω ΑΣΕΠ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Ν. Α.

Με την υπ’ αριθμ. 27/21Κ/2004 προκήρυξη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. προβλέφθηκε η πρόσληψη 64 κτηνιάτρων μέσω ΑΣΕΠ για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Ν. Α.

Με την υπ΄αριθμ. 35126/11-7-05 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3345/2005 κατανεμήθηκαν στις Ν.Α. 100 θέσεις κτηνιάτρων ΠΕ

Με την υπ’ αριθμ. 304069/16-9-05 Απόφαση Γεν. Γρ. προτάθηκε από το ΥΠ. Α.Α. & Τ. και εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. η πρόσληψη 273 νέων υπαλλήλων και εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (70 κτηνιάτρων ΠΕ, 20 τεχνολόγων ζωικής παραγωγής ΤΕ, 70 χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ΔΕ, 110 εργατών ΥΕ και 3 οδηγών ΔΕ)

Με την υπ’ αριθμ. 321873/8-11-05 Απόφαση του Γεν. Γρ. ΥΠ. Α.Α. & Τ. εγκρίθηκε η πρόσληψη από τις Ν. Α. 100 νέων υπαλλήλων (36 κτηνιάτρων και 64 λοιπών ειδικοτήτων)

Με την υπ’ αριθμ. 303970/29-8-05 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εγκρίθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως ένα (1) έτος για λόγους πρακτικής εξάσκησης γεωτεχνικών συνολικά 650 ατόμων εκ των οποίων 40 κτηνιάτρων και 148 τεχνολόγων

Έχει ζητηθεί από το ΥΠ. Α. Α. & Τ. με το υπ’ αριθμ. 248263/9-1-06 έγγραφο προς το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ΥΠ.ΟΙ.Ο. η έγκριση 200 επιπλέον υπαλλήλων διάρκειας 8 μηνών διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Ν. Α.

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έχει παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στις Ν.Α. με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/03 η οποία εξαιρείται τόσο της έγκρισης της Επιτροπής της 55/98ΠΥΣ, όσο και της διαδικασίας του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως επιβεβαιώθηκε και στην 194/11-1-06 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Αθ. Νάκου.

Επιπλέον μετά από συνεργασία των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Προκ. Παυλόπουλου και Α.Α. & Τ. κ. Ε. Μπασιάκου συμφωνήθηκε να προχωρήσουν σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε και η περίπτωση ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων να συμπεριλαμβάνεται στις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 2190/04 και να μη απαιτείται η κήρυξη του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις Ν.Α. με ταχύτατες διαδικασίες να προσλαμβάνουν κτηνιατρικό προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι και οκτώ μηνών.

Μετά από συνεργασία των Υπουργών ΕΘ.Α. κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλου και Α.Α. & Τ. κ. Ε. Μπασιάκου διατίθεται άμεσα από το Γ.Ε.Σ. στρατιωτικό προσωπικό 200 περίπου επιστημόνων (κτηνίατροι – τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής) σε 27 Ν. Α. της χώρας, όπου διαπιστώθηκαν ανάγκες και αδυναμία άμεσης πρόσληψης με τις παραπάνω διαδικασίες, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ζητούμενο αριθμό κτηνιάτρων.

Επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση τριών (3) μικτών δεκαμελών Ομάδων Άμεσης Αντιμετώπισης με τη συμμετοχή ειδικών πτηνοπαθολόγων του ΥΠ. Α.Α. & Τ. καθώς και κτηνιάτρων Ν. Α. και του Στρατού, η πρώτη στην Αθήνα για την άμεση μετάβαση και αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών σε Αττική, Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου, του Ιουνίου και Κρήτη, η δεύτερη στη Λάρισα για την αντιμετώπιση περιστατικών σε Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία και η τρίτη στη Θεσσαλονίκη για τις περιοχές Κεντρικής – Δυτικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Για την προμήθεια των επιπλέον απαραίτητων εφοδίων και υλικών (π.χ. γάντια, φόρμες, μάσκες, γυαλιά, ψεκαστήρες, απολυμαντικά, υλικά συσκευασίας) κατανέμεται συνολικά το ποσό των 1.000.000,00 € περίπου σε όλες τις Ν. Α. της χώρας, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στα τοπικά Κέντρα Επείγουσας Ανάγκης να έχουν πλήρη εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται (με εκτιμώμενο κόστος κατ΄άτομο 100 €) για την ανταπόκρισή τους στις προβλεπόμενες ενέργειες και δράσεις και την αποτελεσματικότερη προετοιμασία, πρόληψη και καταστολή ενδεχόμενου περιστατικού γρίπης των πτηνών που ήθελε προκύψει σε οποιοδήποτε νομό.

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από την απασχόληση μελών των Τοπικών Κέντρων Επείγουσας Ανάγκης των Ν. Α. πέραν του κανονικού ωραρίου εγκρίνεται ποσό ύψους 831.000,00 € για την πληρωμή των δικαιούχων.

Όσον αφορά την εκκαθάριση και αποπληρωμή των δεδουλευμένων οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής έτους 2005 επισημαίνεται ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και θα κατανεμηθούν σύντομα μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων διαδικασιών του ΥΠ. ΟΙ.Ο.

Όλα τα παραπάνω έχουν γνωστοποιηθεί έγκαιρα τόσο προς τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, όσο και προς τους κ.κ. Νομάρχες της χώρας.»

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος  απέστειλε σε όλους τους Νομάρχες της χώρας επιστολή με την οποία επισημαίνει ότι απαιτείται συνεργασία και κοινή δράση όλων των συναρμοδίων φορέων, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στην εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης της 30-11-04, που έχει εγκριθεί απ΄ την Ε.Ε με την εξασφάλιση και αξιοποίηση του απαραίτητου προσωπικού και μέσων καθώς και με την επίτευξη της καλύτερης δυνατής οργάνωσης και συντονισμού.

Ειδικότερα  επισημαίνει τη συστηματική  προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια  με την  επίσπευση των διαδικασιών για την  πλήρωση κενών θέσεων κτηνιάτρων και  λοιπών ειδικοτήτων  με δεδομένο ότι οι διαδικασίες ανάλογων προσλήψεων είχαν παγώσει από το 1994 !

΄Ετσι  εκτός από τους ήδη υπηρετούντες σε μόνιμες θέσεις Κτηνιάτρους και Τεχνολόγους Ζωικής Παραγωγής καθώς και από  όσους  θα προσληφθούν τις προσεχείς εβδομάδες ο Υπουργός  αναφέρεται  εξειδικευμένα με αριθμητικά στοιχεία  σε κάθε Νομ. Αυτοδιοίκηση  διευκρινίζοντας:

·        Τη δυνατότητα πρόσληψης από τις Ν. Α  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με την με  αριθμ. 194/11-01-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ κ. Αθ. Νάκου.

·        Ότι με την με  αριθμ. 304069/16-9-05 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κατανεμήθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 8 μηνών.

·        Ότι με την με  αριθμ. 310761/16-3-05 ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ και ΥΠΑΑΤ κατανεμήθηκε προσωπικό (κτηνίατροι) ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός έτους για λόγους πρακτικής άσκησης.

·        Ότι με την αριθμ. 321873/8-11-05 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κατανεμήθηκε προσωπικό (κτηνίατροι, χειριστές Η/Υ, εργάτες) ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών .

·        Ότι μετά την με  αριθμ. 248263/9-1-06 αίτησή μας στο ΥΠΕΣΔΔΑ και στο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών  εγκρίθηκε η πρόσληψη 200 επιπλέον υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων διάρκειας 8 μηνών  για τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι θα κατανεμηθούν άμεσα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

·        Ότι εξασφαλίστηκε  η διάθεση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στρατιωτικού προσωπικού 200 περίπου ατόμων (κτηνίατροι και τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής) για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υψηλής προτεραιότητας και λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης απ΄ τον  ζητούμενο αριθμό κτηνιάτρων.

·        Είναι αυτονόητο ότι για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης μέτρων, μπορούν να διατεθούν υπάλληλοι της Ν.Α άλλων ειδικοτήτων για δραστηριότητες που δεν απαιτείται απαραίτητα η παρουσία κτηνιάτρων.

·        Ότι εγκρίθηκαν πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από πρόσθετη  απασχόληση του προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Επείγουσας Ανάγκης, πέραν του κανονικού ωραρίου, καθώς και αποπληρωμή των δεδουλευμένων των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής των τελευταίων μηνών του 2005.

·        Ότι εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους  1 εκ. ευρώ για την άμεση προμήθεια των απαραίτητων εφοδίων και υλικών, οι οποίες θα κατανεμηθούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

·        Τέλος στην επιστολή επισυνάπτονται πίνακες με τα διαθέσιμα στοιχεία των διαμενόντων στο νομό τους επιστημόνων του κτηνοτροφικού τομέα σύμφωνα με τα δεδομένα των μητρώων των επαγγελματικών τους φορέων, για να αξιοποιηθούν από πλευράς των Ν.Α  κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ζητούνται ακόμη  άμεσα  στοιχεία για την πορεία των προαναφερόμενων προσλήψεων καθώς και το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής τους.

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Μπασιάκος   συγκαλεί  αύριο, 17.1.2006,  στις 14.00 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύσκεψη με τη συμμετοχή των  Γενικών Γραμματέων των 13 Περιφερειών της Χώρας για τον καλύτερο συντονισμό των συναρμοδίων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, επικεφαλής Κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός  Αιγαίου κ. Α. Παυλίδης, ο Υφυπουργός Α.Α. & Τ. κ. Α. Κοντός, ο Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Α.Α. & Τ.  κ. Κ. Σκιαδάς, ο Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας κ. Π. Φούρλας καθώς και Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Υπουργείου μετέβη στους Νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και Ροδόπης. Προήδρευσε αρχικά σε σύσκεψη στη Νομαρχία Ρόδου, με τη συμμετοχή των Περιφερειαρχών κ.κ. Χ. Κόκκινου και Σ. Τσίφτη,  του Νομάρχη κ. Ι. Μαχαιρίδη, τοπικών βουλευτών καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων,  με θέμα την πληρότητα του προσωπικού και των μέτρων καθώς και τον συντονισμό της δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου των πτηνών.

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Υπουργός δήλωσε τα ακόλουθα :

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Νομάρχη καθώς και τις τοπικές αρχές για την ανταπόκριση τους στην πρόσκληση μας να έχουμε μία εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει το τελευταίο διάστημα για την αξιοποίηση του συνόλου των διατιθέμενων δυνάμεων και μέσων, ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών. Ιδιαίτερα, στις παραμεθόριες περιοχές, λόγω της διόγκωσης ενός φαινομένου το οποίο βεβαίως στη χώρα μας δεν υπάρχει. Εδώ ακούστηκαν οι απόψεις όλων των φορέων, επιβεβαιώθηκε ότι ο αριθμός του προσωπικού – σε κτηνιάτρους και τεχνολόγους ζωοτέχνες –  έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Υπηρετούν ήδη  (6) άτομα στη Νομαρχία και μαζί με αυτούς που αναμένεται να προσληφθούν τις επόμενες εβδομάδες ο αριθμός τους θα φτάσει τους  είκοσι τρεις (23). Ικανοποιείται στο σύνολό του το αίτημα της Νομαρχίας  για πρόσληψη προσωπικού και δίδονται επιπλέον και περισσότεροι ακριβώς για να θωρακίσουμε την περιοχή και τα Νησιά του Ν. Δωδεκανήσου,  στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Επείγουσας Επέμβασης που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και ισχύει από το Νοέμβριο του 2004.    

Έχει ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός της Ν.Α., ενώ όλοι οι φορείς είναι συντονισμένοι στην κοινή προσπάθεια. Την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων και την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των αποφάσεων έχει – σύμφωνα με το σχέδιο δράσης  και την Ε.Ε. – η Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α. Δωδεκανήσου όπως και κάθε άλλη  Δ/νση Κτηνιατρικής της  Ν.Α. της χώρας.       

Έχουν συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια οι στρατιωτικοί, οι οποίοι παρίστανται στη σύσκεψη, αλλά και όλοι οι άλλοι φορείς, όπως είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Λιμενικοί, οι Αστυνομικοί, οι Τελωνειακοί. Θέλω επίσης να εξάρω τη συνεργασία όλων των φορέων των συναρμόδιων Υπουργείων και των Τοπικών Αρχών στην κοινή προσπάθεια και να πω ότι και τώρα αλλά και στο μέλλον θα ληφθεί το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται, είτε για την στελέχωση σε προσωπικό είτε για την στήριξη σε προμήθεια  μέσων, ώστε να υπάρχει θωράκιση της χώρας και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης.          

Αυτή η πολιτική θα εφαρμόζεται και το καλοκαίρι  που αναμένεται η αύξηση της τουριστικής κίνησης αφού κυρίαρχο θέμα για τα  Δωδεκάνησα είναι η τόνωση της τοπικής οικονομίας,  η εξασφάλιση τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή ιδιαίτερα τώρα που  γίνονται οι κρατήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο. Επιθυμούμε να μην εμφανιστεί άσχημη εικόνα, ενώ δεν πρέπει να διογκωθούν φαινόμενα που δεν υπάρχουν και τα οποία οδηγούν σε υπονόμευση της τοπικής οικονομίας. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τη συνεργασία που πρέπει με τους τοπικούς φορείς και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά»

Στη συνέχεια ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης δήλωσε τα ακόλουθα:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ηγεσία του Υπουργείου Α.Α. & Τ. πρώτιστα για την πολύ καλή συνεργασία μας και δευτερευόντως για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι στο προσεχές διάστημα θα βρουν και αυτά τη λύση τους.»

Ανάλογες συσκέψεις έγιναν και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, όπου η αύξηση προσωπικού είναι σημαντική, δηλαδή από 4 υπηρετούντες κτηνιάτρους μέχρι τώρα ,να φτάσουν άμεσα τους 14.

Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου  επισημάνθηκε η αύξηση κτηνιατρικού προσωπικού από 4 έως πριν λίγο, σε 15 συνολικά κτηνιάτρους και ζωοτέχνες  μέσα στις επόμενες  εβδομάδες.

Η σημαντική αυτή αύξηση είναι η πρώτη από το 1994 οπότε πάγωσαν οι διαδικασίες προσλήψεων.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, επικεφαλής Κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο συμμετείχαν ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Νικ. Τσιαρτσώνης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλ. Κοντός, ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Αθ. Βεζυργιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκιαδάς, μετέβη στους Νομούς Δράμας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, προκειμένου να συμμετάσχει σε συσκέψεις με θέμα την πληρότητα του προσωπικού και των μέσων καθώς και το συντονισμό της κοινής δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου των πτηνών.

Στις συσκέψεις, εκτός των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας κ. Μ. Αγγελόπουλου, Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Τσίοτρα, Δυτικής Μακεδονίας κ. Α. Λεούδη και των Βουλευτών και Νομαρχών αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων των Νομών Δράμας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας Πέλλας, Κοζάνης Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς, πήραν μέρος και οι εκπρόσωποι της Στρατιωτικής και Αστυνομικής ηγεσίας, αλλά και εκπρόσωποι των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων των περιοχών.

Μετά το τέλος της περιοδείας ο Υπουργός κ. Ε. Μπασιάκος δήλωσε μεταξύ άλλων :

«Έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί των Ν.Α. και του κράτους, ενώ όλοι οι φορείς είναι συντονισμένοι στην κοινή προσπάθεια. Την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων και την αρμοδιότητα για την υλοποίηση των αποφάσεων έχει – σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Νοεμβρίου 2004, που είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε. – η κάθε Δ/νση Κτηνιατρικής των Ν.Α. Έχουν ενισχυθεί οι Ν.Α.  με επαρκές προσωπικό, μέσα, υλικά και οικονομικούς πόρους.
    Στην προσπάθεια αυτή έχουν συνδράμει άλλες υπηρεσίες, ο Στρατός, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Αστυνομία και οι Τελωνειακοί. Υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων και συναρμοδίων φορέων σε τοπικό επίπεδο και έτσι η ευαισθητοποίηση για τη λήψη των άμεσων μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ αποδίδει καρπούς. Δεν καταγράφτηκε δε καμία έλλειψη σύμφωνα με τα αιτήματα των Νομαρχών.

    Πρέπει να καθησυχάσουμε την κοινή γνώμη, ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Ότι λαμβάνονται ήδη τα προβλεπόμενα μέτρα και με τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε και στο επόμενο διάστημα, ώστε να αποφύγουμε την επέκταση της ζωονόσου από τη γειτονική Τουρκία. Χωρίς εφησυχασμό αλλά με επαγρύπνηση. Πρέπει να κρατάμε γενικά χαμηλούς τόνους επειδή δεν υπάρχει το πρόβλημα και γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε ένα παραπάνω πρόβλημα στην ήδη πληγείσα πτηνοτροφία της χώρας.»

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνήλθε σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό Αυστριακή Προεδρία, στο οποίο τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστο Αυγουλά. 

Ο κ. Μπασιάκος με αφορμή σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βιομάζα υποστήριξε την άμεση λήψη κοινοτικών μέτρων που θα μειώσουν την εξάρτηση της Ε.Ε. από εισαγωγές ενέργειας και από τα ορυκτά καύσιμα θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές με την επέκταση των αντίστοιχων καλλιεργειών και ενεργειακών φυτών και θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. 

Ο κ. Μπασιάκος ενημερώνοντας το Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, επεσήμανε τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και εγρήγορσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας καθώς και τους εξονυχιστικούς ελέγχους που γίνονται στις πύλες εισόδου της χώρας. 

Αναφέρθηκε επίσης συγκεκριμένα, στην πρόσφατη πρόσληψη επαρκούς κτηνιατρικού και άλλου προσωπικού και τη διάθεση επαρκών πόρων για την στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή των αρμοδίων υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών εργαστηρίων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές τους, ώστε να διαφυλαχθεί ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάθε πιθανό κίνδυνο. 

Ο Έλληνας Υπουργός μαζί με τον Ιταλό συνάδελφο του κ. G.Alemano, ζήτησε πάλι την άμεση στήριξη με κοινοτικούς πόρους του πτηνοτροφικού τομέα στο σύνολό του, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις όσον αφορά την γρίπη των πτηνών. 

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου ο Υπουργός κ. Μπασιάκος είχε συνάντηση με την Επίτροπο Γεωργίας κυρία M. FischerBoel, με την οποία συζήτησε θέματα που αφορούν την Ελληνική Γεωργία. 

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ο Eλληνας Υπουργός συναντήθηκε επίσης  με τον Γερμανό ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την άρση των εμποδίων που κατά καιρούς τίθενται και τη διευκόλυνση των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σε σχέση με τις ζημιές στον αγροτικό τομέα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι χιονοπτώσεις και ο παγετός, που έπληξαν τη χώρα από τις 23-1-2006 προκάλεσαν εκτεταμένες σοβαρές ζημίες τόσο στη φυτική παραγωγή, όσο και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και στην ιχθυοπαραγωγή.
Η ακριβής έκτασή τους και η αποτίμηση του κόστους της αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών και της αποκατάστασης των καταστροφών που σημειώθηκαν στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο είναι σήμερα αδύνατη. Θα καταστεί δυνατή εντός των προσεχών ημερών μόλις εκλείψουν τα καιρικά φαινόμενα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του ΕΛ.Γ.Α. ολοκληρώσουν τις επισκέψεις τους στις περιοχές, που έγιναν ζημιές, για να επισημάνουν την έκτασή τους και να κάνουν την πρώτη εκτίμηση του οικονομικού τους κόστους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΕΛ.Γ.Α. από τα κατά τόπους Υποκαταστήματά του υπάρχουν σοβαρές ζημιές στις σιτοκαλλιέργειες και στα λοιπά δημητριακά, ιδίως στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, στα εσπεριδοειδή κυρίως στην όψιμη παραγωγή, σε ένα μικρό μέρος του ελαιοκάρπου που δεν είχε συλλεγεί και εκτεταμένες ζημίες στα κηπευτικά. Ζημιές επίσης σημειώθηκαν και στο ζωικό και στο πάγιο κτηνοτροφικό κεφάλαιο.
Η πιθανή προσβολή σε ορισμένες περιοχές και του φυτικού κεφαλαίου δενδρωδών καλλιεργειών κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου παγετού θα διαπιστωθεί πολύ αργότερα, όπως συνέβη και σε όλες τις προηγούμενες προσβολές από τα ίδια φαινόμενα.
Για τις υπαγόμενες στην αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α. ζημιές (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο) μέσα στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό του προθεσμίες θα κληθούν οι παραγωγοί να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς, θα ακολουθήσουν δίκαιες και αντικειμενικές εκτιμήσεις και η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει εντός του εφαρμοζόμενου τριμήνου από της συγκομιδής.
Για τις ζημιές στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο, ύστερα από εισήγηση του ΕΛ.Γ.Α. τόσο για τις ζημιές της τελευταίας θεομηνίας, όσο και για άλλες που ενδεχόμενα θα σημειωθούν και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χειμώνα, θα υποβάλουμε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικό πρόγραμμα ΠΣΕΑ ώστε και μετά την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α. να συντομευτεί εντυπωσιακά ο χρόνος καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς που έχουν πληγεί. Ήδη ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στο ήμισυ σε σχέση με το παρελθόν.»

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Μπασιάκος ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το θέμα που ανέκυψε με τις διοξίνες έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δεν έχουν εισαχθεί μολυσμένες ζωοτροφές με διοξίνη  στη χώρα μας από τις συγκεκριμένες παρτίδες όπως επιβεβαιώνεται από τις ειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RASFF).  Παρακολουθούμε στενά το όλο θέμα».

Αποστέλλονται μέσω fax συνημμένα οι ειδοποιήσεις RASFF των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κώστα Σκιαδά και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Νικόλαο Κατσαρό θα επισκεφθεί, σήμερα Δευτέρα 30/01/2006, τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τα θέματα των αποζημιώσεων στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, (ώρα 12:00) με τη συμμετοχή του Νομάρχη, Βουλευτών, Δημάρχων και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της περιοχής. Στη συνέχεια το Κυβερνητικό Κλιμάκιο θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να διαμορφώσει ασφαλή εικόνα για το μέγεθος και την έκταση των ζημιών και να αναφερθεί στα μέτρα αποκατάστασης.

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ν. Κατσαρός συνοδευόμενοι από τον Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Λ. Κουρή, τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Βλάχο και Αθ. Μπούρα, τη Δημοτική Αρχή Μαραθώνα καθώς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των παραγωγών μετείχαν σε σύσκεψη στα γραφεία της Νομ. Αυτοδιοίκησης και εν συνεχεία, επισκέφτηκαν περιοχές της Αν. Αττικής που επλήγησαν από την τελευταία θεομηνία και διαπίστωσαν ζημιές σε κηπευτικές καλλιέργειες και γενικότερα στη φυτική παραγωγή.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός κ. Μπασιάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η καταβολή των αποζημιώσεων για τις πληγείσες από την τελευταία χιονόπτωση και τον παγετό καλλιέργειες και φυτική παραγωγή θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός του τριμήνου από τον χρόνο συγκομιδής των προϊόντων που ζημιώθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. Θα προηγηθεί η αναγγελία των ζημιών και η 12ημερη προθεσμία υποβολής των δηλώσεων από τους πληγέντες.

Οι πιθανές περιπτώσεις ζημιών στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ε.Ε. σε νέο πρόγραμμα ΠΣΕΑ ώστε και μετά την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α. να συντομευτεί ο χρόνος καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων περίπου στο ήμισυ από ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Τα πορίσματα για τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες που έγιναν στο τέλος Νοεμβρίου 2005 θα δοθούν εντός μιας εβδομάδας από σήμερα και πάντα εντός του χρονικού διαστήματος του τριμήνου από το χρόνο συγκομιδής θα έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις.»

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31.01.2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος εγκαινιάζει αύριο Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου του 2006, στις 19.00, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης  την Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού  και Εφοδίων, Agrotica. Στα εγκαίνια θα παρίσταται όλη η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑ&Τ.

          Νωρίτερα, (στις 14.00)  στο  πλαίσιο της Έκθεσης, ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Μπασιάκος στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της Αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη χώρα μας, καθώς και τη διαδικασία Ενεργοποίησης των Δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης των 1.100.000 δικαιούχων αγροτών.

          Προηγουμένως   (12.30)  ο Υπουργός  ΥΠΑΑ&Τ κ. Ευάγγελος Μπασιάκος θα μεταβεί στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (στο αγρόκτημα Ινστιτούτου Σιτηρών) όπου θα θεμελιώσει το κτίριο της Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού.

 

Permanent link to this article: http://www.ebassiakos.gr/?page_id=447

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann